نوشتن اولین api با فریم ورک express در Node.js به همراه آموزش mongodb با متد mvc قسمت سوم

مشاهده قسمت اول

مشاهده قسمت دوم

در قسمت دوم با مسیریابی آشنا شدیم و توانستیم تغییر مسیرها و خروجی ها متفاوت آن ها را ببینیم.

در این قسمت با نحوه اتصال به پایگاه داده mongodb آشنا می شویم.

با نحوه نصب پکیج mongodb به نام mongoose در قسمت اول آشنا شدیم و جهت مشاهده بر روی مشاهده قسمت اول در بالای صفحه مراجعه نمایید.

برای اتصال به دیتابیس ابتدا نیاز داریم یک فایل config در برنامه ایجاد کنیم.

ابتدای یک فایل config در پوشه ای با همین نام ایجاد میکنیم تا اطلاعات مربوط به اتصال به دیتابیس را از قبیل username و password را در آن قرار دهیم.

ساخت فایل config.js در پوشه config
ساخت فایل config.js در پوشه config

و در آن یک مقدار const ایجاد می کنیم تا اطلاعات دیتابیس را در آن نگهداریم و در هرجای نیاز بود به راحتی آن را فراخوانی کنیم.

const config = {
  db: {
    host: 'localhost',
    port: 27017,
    name: 'blog'
  }
};
 module.exports = config;
اطلاعات مربوط به اتصال به دیتابیس
اطلاعات مربوط به اتصال به دیتابیس

سپس می بایست یک فایل دیگر به نام db.js جهت اتصال به دیتابیس در همان پوشه config ایجاد کنیم.

ایجاد فایل db.js جهت اتصال به دیتابیس به پوشه config
ایجاد فایل db.js جهت اتصال به دیتابیس به پوشه config

برای اتصال به دیتابس ابتدا نیاز است تا دو فایل را به برنامه اضافه نماییم.

const mongoose = 'mongoose';
const config = './config';

بعد از اضافه شدن دستورات به برنامه باید دو مقدار const جهت نگهداری داده های مرتبط با اتصال ایجاد کنیم پس کد های زیر را بعد از دستورات افزودن به برنامه اضافه می کنیم.

const { db: { host, port, name } } = config;
const connectionString = `mongodb://${host}:${port}/${name}`;

خوب در const اول اطلاعات مربوط به اتصال به دیتابیس را در آن نگه می داریم و در const دوم هم مقدار متنی مربوط به آدرس connection را نگه می داریم.

با دستورات بعدی هم می توانیم با mongodb ارتباط را برقرا کنیم.

mongoose.connect(connectionString, (err) => {
  if(!err)
    console.log('MongoDB Connection Succeeded');
   else
    console.log('Error in DB Connection: '.JSON.stringify(err, undefined, 2));
}); 
 export default mongoose;

و در نهایت کد هایی که نوشتیم همانند زیر خواهد شد.

دستورات مربوط به اتصال دیتابیس
دستورات مربوط به اتصال دیتابیس

برای شناساندن و ارتباط نهایی با دیتابیس باید فایل db.js را به برنامه اصلی اضافه کنیم و از آن استفاده کنیم.

const { mongoose } = "./config/db";

حالا می توانیم با دستور npm run start برنامه را راه اندازی کنیم. و اتصال را بررسی کنیم.

خوب حالا باید در برنامه اصلی پوشه ای به نام models ایجاد کنیم تا بعد از ارتباط به دیتابیس بتوانیم با جداول داخل دیتابیس در ارتباط باشیم و عملیات CRUD را انجام دهیم.

در داخل پوشه یک فایل به نام posts.js ایجاد نمایید.

ایجاد فایل posts.js در models
ایجاد فایل posts.js در models

در این فایل دستورات زیر را قرار دهید تا دسترسی به جدول posts را داشته باشید.

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema;

var blogSchema = new Schema({
 title: String,
 author: String,
 body: String,
 comments: [{ body: String, date: Date }],
 date: { type: Date, default: Date.now },
 hidden: Boolean,
 meta: {
  votes: Number,
  favs: Number
 }
});

module.exports = blogSchema;

و در نهایت خروجی زیر را خواهید داشت.

در قسمت بعدی آموزش با ایجاد controllers آشنا خواهیم شد و میتوانیم نحوه ارتباط دیتا بیس با controller را ببینیم.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ادامه مطلب پاسخگو می باشم.

با تشکر

ادامه دارد...