کد بازی fizzBuzz جاوا اسکریپت

کد بازی fizzBuzz جاوا اسکریپت
بازی fizzbuzz بیسیک جاوا اسکریپت ECMA6 = ES6