کد بازی fizzBuzz جاوا اسکریپت

دوستان می خواهم یک کد کوتاه از یک بازی را به شما معرفی کنم

به نام fizzbuzz که به روش های بسیاری میشه نوشت ولی فکر میکنم یکی از روش ها که کد کوتاهی هم درش استفاده شده است کد زیر باشد

اگر شما کد کوتاهتر و خواناتری نوشته اید کامنت بگذارید

تایپ NaN وقتی از typeof استفاده میکنید number است ولی نه عدد ریاضی!طبق گفته بزرگان :Dconst output = fizzBuzz(WRIGHT YOU NUMBER HERE);
console.log(output);

function fizzBuzz(input) {
if (input % 3 === 0 && input % 5 === 0) return "FizzBuzz";
if (typeof input !== "number") return NaN;
if (input % 3 === 0) return "Fizz";
if (input % 5 === 0) return "Buzz";
return input;
}

Result
Result