تگ Script رو کجا قرار بدیم ؟ فرق بین defer و async

تگ Script رو کجا قرار بدیم ؟ فرق بین defer و async
بهترن محل برای قرارگیری تگ های Script و معرفی attribute های defer و as...