چرا جاوا اسکریپت خنگ به نظر می‌رسد!

چرا جاوا اسکریپت خنگ به نظر می‌رسد!
بررسی علت برخی اتفاقات عجیب و غریب در جاوا اسکریپت