بررسی مفهوم bubbling و نحوه عملکرد event ها در جاوا اسکریپت

بررسی مفهوم bubbling و نحوه عملکرد event ها در جاوا اسکریپت
یکی از مفاهیم پایه ای جاوا اسکریپت در مورد نحوه عملکرد event ها bubbli...