آبجکت بدون اثر جانبی در جاواسکریپت

آبجکت بدون اثر جانبی در جاواسکریپت
افزایش کارایی برنامه وقتی که از آبجکت برای نگه داری دیتا توی جاواسکریپ...