آشنایی با جرم مزاحمت از طریق کبوتر پرانی

جرم کفتربازی
جرم کفتربازی


یکی از پدیده هایی که در جامعه امروزی در گستره وسیعی گسترش یافته است پدیده کوتر پرانی یا در اصطلاح عامیانه کفتر بازی بر پشت بام خانه هاست که گاه باعث آرامش و آسایش همسایه ها شده است.

کبوتر پرانی و به قول عامیانه کفتر بازی یکی از مسائل اجتماعی است که متأسفانه هنوز هم یکی از سرگرمی های برخی از جوانان حتی در شهرهای بزرگ محسوب می شود. علاوه بر آلودگی ناشی از نگهداری از این پرندگان، مزاحمت مداوم کفتر بازها برای همسایه ها و ورود به حریم منازل و… آنها همچنین از دیگر مشکلاتی هستند که افراد  با آن مواجه هستند.

در قانون مجازات اسلامی به طور مصرح به پدیده کبوتر پرانی و یا به تعبیری همان کفتر بازی اشاره ای نشده است، لیکن می توان کفتر بازی را از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی دانست. چرا که در این ماده این گونه آمده است: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.» در این ماده شلاق تعزیری درجه 6 و حبس تعزیری درجه 6 می باشد. قانون گذار با وضع این ماده مصادیق مختلفی از جرائم را در این ماده گنجانده که یکی از آن مصادیق جرم کفتربازی و یا کبوتر پرانی است و این جرم مقید است.

2. از دیدگاه دیگر این موضوع مشمول ماده ۶۸۸ قانون مزبور بوده و می توان مرتکب را از باب تهدید علیه بهداشت عمومی به حکم دادگاه به حبس تا یک سال محکوم نمود.
3. همچنین آیین نامه اجرایی تبصره ۲ قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مورخ ۲/۹/ ۱۳۵۴ وزارت کشور به این موضوع پرداخته است.

وکلای خوب ما در شهر  مشهد  در این خصوص دارای تجربه کسب آرای موفق بوده  لذا در صورت نیاز به هر گونه مشاوره یا پیگیری با موضوع ایراد مزاحمت از طریق کبوتر پرانی و کسب مشاوره تخصصی، می توانید با شماره های موجود در سایت هماهنگی بعمل آورید.

منبع : وکیل مصطفی زمان زاده