حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری

حقوق ثبت اسناد و املاک/ تالیف غلامرضا شهری
حقوق ثبت اسناد و املاک/ تالیف غلامرضا شهری


حقوق ثبت شاخه ای از علم حقوق عمومی ملی با موضوع مالکیت و تصرف است که با استقرار آن در نظام ثبت اسناد و اموال غیرمنقول که قدمتی چند صد ساله در ایران دارد، پدید می آید.

مشاغل این رشته در تمامی ابعاد زندگی افراد مشهود است و بیشتر مسائل حقوقی افراد در طول زندگی مربوط به این شاخه از حقوق است. این علم ارتباط مستقیمی با حکمرانی دارد; بنابراین در اختیار سازمان های دولتی است.

این مبحث علوم حقوقی در درسی به نام حقوق ثبت در رشته حقوق به صورت اختیاری تدریس می شود که البته در زمینه عملی و کاربردی بسیار حائز اهمیت است.

ضمناً این درس یکی از سرفصل های امتحانی برخی از دروس کارشناسی ارشد حقوق و آزمون کانون وکلا و سردفتران است که نیاز به مطالعه آن را چندین برابر می کند.

کتاب زیر یکی از بهترین نمونه های نوشته شده در این زمینه است که به خوبی نیازهای دانش آموزان رشته و همچنین داوطلبان آزمون های حقوقی را پوشش می دهد و اکثر اساتید این کتاب را به عنوان منبع آموزشی و طراحی آکادمیک و تستی ارائه می کنند. سوالات آنها استفاده می کنند

خرید کتاب حقوق ثبت