اطلاعیه پذیرش ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از میان متقاضیان واجد شرایط برخی از دانشگاه‌های معتبر به صورت بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد.

به گزارش مسترتست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی کشور به استناد آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام می کند:

اطلاعیه پذیرش ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعیه پذیرش ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس


شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱

۱- پذیرش داوطلبان به دو صورت انجام می شود:

گروه الف: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته (یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد

گروه ب: دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۷ که پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی با حداقل معدل ۱۵، جزء پانزده درصد برتر (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود) دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (مشروط به دارا بودن رتبه اول الی هشتم) باشند.

تبصره ۱: به دلیل شیوع بیماری کرونا و طبق مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه می تواند برای محاصبه حدنصاب واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۷ که در حال گذراندن نیمسال ششم بوده و حذف واحد داشته اند با کسر ۴ واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی اقدام نماید.

تبصره ۲: درخواست داوطلبانی (دانشجویان ورودی ۱۳۹۸) که در طول ۶ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند نیز در صورت کسب رتبه اول الی هشتم با حداقل معدل ۱۵ به صورت مازاد بر ظرفیت قابل بررسی است.

این داوطلبان بایستی در زمان دانش آموختگی فرم “د” دانشگاه را تکمیل و تصویر آن را به همراه سایر مدارک الزامی پذیرش حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ از طریق پست الکترونیک infoadmission@modares.ac.ir به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه ارسال نمایند تا نسبت به بررسی درخواست پذیرش آنان اقدام و نتیجه اعلام شود.

تبصره ۳: دانش آموختگان ورودی بهمن ماه ۱۳۹۶ به شرط دانش آموختگی در ۸ نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه نمایند.

تبصره ۴: داوطلبان گروه “ب” در صورت پذیرش بایستی در زمان دانش آموختگی نیز جزء ۱۵٪ (پانزده درصد) برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

۲- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته دوره روزانه از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان.

تبصره ۵: علاوه بر دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی سهند تبریز و رشته های گروه هنر و معماری دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی نیز مجاز به ثبت نام هستند. اما دانشجویان و دانش آموختگان دوره روزانه سایر دانشگاه های دولتی، دانشکده های وابسته به دانشگاه های مراکز استان ها که در سایر شهرستان ها قرار دارند، دوره های نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و همچنین کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور، آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و سایر موسسات و دانشگاه های غیر دولتی و غیرانتفاعی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

تبصره ۶: پذیرش دانشجویان غیر ایرانی از طریق این فراخوان امکان پذیر نیست.

۳- متناسب بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه.

۴- داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از یک مهر ماه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۷/۱) لغایت ۳۱ شهریور ماه سال آتی (۱۴۰۱/۶/۳۱) باشد، می توانند متقاضی این نوع پذیرش شوند.

۵- داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند، لیکن در رشته هایی که برنامه درسی آنان طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی پیوسته به مدت ۹ نیمسال تحصیلی تدوین و تصویب شده باشد، در صورت ارائه مستندات درخواست داوطلبان قابل بررسی خواهد بود.

زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز یک شنبه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه به نشانی http://golestan.modares.ac.ir اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعلام شده تهیه و در سامانه مذکور در محل های تعیین شده بارگذاری نمایند. (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نیست).

هزینه ثبت نام و بررسی مدارک مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون ریال) می باشد که لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه (گلستان) اقدام شود.

مدارک ثبت نام ارشد استعداد درخشان

فهرست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور سال ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر است:

ردیف مدرک نوع فایل توضیحات

۱تصویر کارت ملیjpgالزامی

۲تصویر عکس ۴×۳ رنگی تمام رخjpgالزامی

۳تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم خوداظهاری جایگزین دیپلمjpgالزامی

۴ تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا فرم تکمیل شده الفjpgالزامی برای داوطلبان گروه الف

۵تصویر فرم تکمیل شده ب مربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و … jpgالزامی برای داوطلبان گروه ب۶

تصویر ریز نمرات کارشناسی

منظور از ریزنمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و امضاء دانشگاه است.  این کارنامه بایستی نشان دهنده همه نیمسال های تحصیلی دانشجو و حداکثر دو صفحه باشد. در کارنامه بارگذاری شده نام یا آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو، نوع دوره تحصیلی و نیمسال های تحصیلی و معدل باید مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سامانه گلستان، هیچ یک از اطلاعات مربوط به فرمت اصلی کارنامه، حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نشود.

تصویر مستندات مشروح زیر:

– تصویر گواهی رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به رتبه نهایی آزمون سراسری کشوری برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته (رتبه های زیر ۱۰۰۰)

– کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید وزارت آموزش و پرورش

– کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی نهایی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور

– کسب رتبه در انجمن های علمی معتبر با تایید مراجع ذی صلاح

– رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با رشته (در دوران تحصیل) با تایید مراجع ذی صلاح

– ابداع یا اختراع به ثبت رسیده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

– طرح های تحقیقاتی پایان یافته با تایید شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (به تشخیص دانشگاه / مقاله چاپ شده مستخرج از پروژه با طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی معتبر یا اثر هنری چشمگیر (ویژه دانشجویان دانشکده هنر و معماری) ترجمه کتاب همراه با شناسنامه آن ارائه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در گردهمایی های علمی – تخصصی داوطلب)

نحوه بررسی درخواست پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه

– نتیجه بررسی اولیه مدارک داوطلبان در صورت امکان نیمه اول بهمن ماه از طریق سامانه گلستان دانشگاه اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند، وارد سامانه شده و از وضعیت خود مطلع شوند.

– توصیه می شود داوطلبان به فاصله ۱۰ روز پس از ثبت نام وارد سامانه شوند تا در صورت بررسی اولیه مدارک آنان توسط دانشگاه، از وضعیت خود مطلع و در صورت نیاز به رفع نقص مدارک، قبل از پایان مهلت ثبت نام نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

– نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز احتمالا نیمه اول اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir یا سامانه گلستان دانشگاه اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان در خواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند. شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

سایر نکات مهم

– پذیرش برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای برای یک بار امکان پذیر است.

– پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت بهداشت مراجعه نمایند.

– در صورت نیاز به برگزاری مصاحبه برای داوطلبان واجد شرایط به تشخیص و تایید گروه آموزشی مربوط، مراتب به داوطلبان ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.

– موافقت گروه آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از بین برگزیدگان علمی نیست و صرفا در صورت احراز امتیاز مورد نظر توسط داوطلبان به تشخیص دانشگاه و تشکیل دوره از طریق پذیرفته شدگان آزمون سراسری دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ، ثبت نام انجام خواهد شد.

– پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور است.

– پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی یا متعهد به انجام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

– ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده از طریق این آیین نامه به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

– پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخص و اعلام خواهد شد ملزم به مراجعه حضوری و ارائه اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون هستند.

– به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی، ثبت نام نمایند.

– چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب واجد شرایط الزامی پذیرش از طریق این اطلاعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است. در صورت داشتن سوال ضروی، درخواست خود را به پست الکترونیک infoadmission@modares.ac.ir ارسال نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود و از هر گونه تماس تلفنی با بخش های مختلف دانشگاه و مراجعه حضوری اکیدا خودداری گردد.

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش قطعی داوطلبان در رشته هایی صورت خواهد گرفت که از طریق آزمون سراسری دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش، برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پذیرش دانشجو وجود داشته باشد. لذا ثبت نام داوطلبان واجد شرایط وفق این فراخوان هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس تا ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱ در متن مقاله آورده شده است.


منبع: کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس