روح گریان من

کتاب روح گریان من . داستان زندگی جاسوسی از کره شمالی است به نام "کین هو هی" که در یک ماموریت پس از دستگیر شدن نمیتونه با کپسول سیانورش خودکشی کنه و باعث میشه زندگیش در مسیری پیش بره که این کتابو واسه ما بنویسه ، عواید این کتاب به دست قربانیان آخرین ماموریت خانم کین می رسه . پس بخرید و بخونید 🙂 ‌. من از کتابهای این مدلی بیشتر از رومان ها خوشم میاد .احتمالا چون اون واقع گرایی موجود در کتاب باعث تصویر سازی راحت تری در ذهنم میشه .

کتاب ۲۲۴ صفحه است . آقای محمد خیریان ترجمه ای روان انجام داده.

هر چند کتاب یک داستان روایی بدون پیچیدگی است، اما سیر اتفاقات میتونه شمارا به فکر فرو ببره . به قضاوت خودتان ، به قضاوت زندگی و تصمیم هایی که می گیرید . اگر کتابهایی که میخونیم اندیشه و اعتقادات ما را انگولک نکنه ، پس برای تفنن یک سیگار بهتر از یک کتابه .