کتاب جایگزین ندارد


می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید وقت ندارم.

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید پول ندارم.

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید چرا بخوانم؟

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید بخوانم که چه بشود؟

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید کسی که نان شب ندارد، کتاب می‌خواهد چکار؟

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید دلت خوش است !؟

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید کتابِ خوب کجاست؟

می‌گویم کتاب بخوان، می‌گوید آن‌ها که خوانده‌اند کجا را گرفته‌اند؟

بهانه‌هایی از این دست، شاید ناشی از آن است که انگیزه‌ای برای خواندن کتاب نداریم.

اگر ضرورت کتاب خواندن را دریافته باشیم، هم وقتش را پیدا می‌کنیم هم پولش را.

آن وقت با شکم گرسنه یا سیر و با دل خوش یا بدون آن، کتاب از دستمان نمی‌افتد.

راستی مگر همه‌ی کتابخوان‌ها و نویسنده‌ها، وقت آزاد و پول زیاد و شکم سیر و دل خوش داشته‌اند؟

می‌گفتند نسل امروز دنبال کتاب نیست، نه از نوع خواندن، نه از سنخ نوشتن !

هیچ‌وقت باور نکردم و باور نمی‌کنم.

کتابِ خوب برای همه جاذبه دارد، این نسل و آن نسل هم فرقی ندارد.

کتابِ خوب، کتابی است که برای اسم و رسم و شهرت و فضل‌فروشی و سابقه و عوام‌فریبی و کاسبی چاپ نشده باشد.

کتابِ خوب، کتابی است که ادعای منم منمِ نویسنده‌اش تو را آزار ندهد.

کتابِ خوب، کتابی است که درگیر پول و تفنگ و ماده و جنس و جسم و رنگ چشم و حواشی و ظواهر زندگی نباشد.

کتابِ خوب، کتابی است که پای کتاب‌های دیگر را هم به زندگی تو باز کند.

کتابِ خوب، کتابی است که هم دوست داری آن را هدیه بدهی و هم برای خودت نگه داری.

کتاب‌ خوب، احساسات پاک، اندیشه‌های انسان‌ساز و تجربه‌های گران‌بها را عرضه می‌کند.

کتابِ خوب کم نیست،

کتابخوان و نویسنده‌ی خوب هم کم نیست !

کتاب را با پول و ثروت و تفنگ و قدرت و سرگرمی و شهرت و مانند آن مقایسه نمی‌کنم.

خیلی چیزها را می‌شود با پول خرید اما زیبایی، احساس، اثرگذاری، دیرپایی و ماندگاری در روزگار را هرگز !

کتاب، میراث جاودان و هزاران ساله‌ی انسان است.

کتاب، سرگذشت پرماجرای بشر در فراز و نشیب روزگاران است.

زندگی بدون کتاب، دشوار‌تر است از زندگی بدون آب !

انسان به کتاب نیاز دارد هم‌چنان که به آب؛

و اگر این نیاز را در درون خود احساس نکند، یک جای کار مشکل دارد.

احساس نیاز و عطش به کتاب باید در وجود فرد فرد ما پدید آید و تقویت شود،

آن‌گونه که نتوانیم و نخواهیم روزها و شب‌هایمان را بدون کتاب سپری کنیم.

و آن‌طور که ارزش‌مندترین هدیه نزد ما کتاب باشد.

خلاصه آن‌که

کتاب چیز عجیبی است.

جایگزین ندارد،

مانند عشق !