حل مشکل SYNC گریدل (آپدیت مداوم)

   داستان شیرین اندروید استودیو و گریدل
داستان شیرین اندروید استودیو و گریدل


آخرین آپدیت : 13 خرداد 1399 با آخرین ورژن اندروید استودیو 4 (1 ژوئن 2020)

در این پست که همیشه در حال بروزرسانی هست قرار هست که مشکل سینک گریدل رو حل کنم پس :

نکات زیرا را داشته باشید:

۱.صبر و حوصله ی برنامه نویس و کار افرینیش و به کار بردن یه سری راهکار ها

۲.داشتن اکانت VPN (با یک فیلتر شکن حتی شده روی گوشی باز شه) یا استفاده از راه های رایگان ولی معتبر مثل پراکسی یا FOD

پروکسی برای اندروید استودیو ست کنید.

mirror.vtwo.org..... 8850

استفاده از سایت https://shecan.ir

Dns

ها بر پروتکل ip4 شبکه اتصالی ست میشود.

و با باز کردن اندروید استادیو گریدل دانلود و سینک میشود.

۳.آپدیت بیلد تولز ها و نسخه ی گریدل به جدیدترین ورژن و هم چنین نسخه ی خود استودیو (آخرین ورژن 3.6.3 در تاریخ امروز (25 آوریل 2020) )

۴.برداشتن تیک OFFLINE WORK از تنظیمات گریدل


نکته ۱ : فایل های گریدل را طبق کتابخانه ها و پکیج نیم و .. تغییر بدید .

نکته ۲: در این آموزش از androidX استفاده شده است .الف)قسمت اول کاتلین در اندروید استودیو 4

gradle-wrapper.properties

#Tue Jun 02 07:50:00 EDT 2020
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
zipStorePath=wrapper/dists
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-6.1.1-all.zipbuild.gradle(Module:app)


apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'

android {
  compileSdkVersion 29
  buildToolsVersion "29.0.3"

  defaultConfig {
    applicationId "info.sanaebadi.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.1.0'
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'

}


build.gradle(project:yourProject)

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
  ext.kotlin_version = "1.3.72"
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath "com.android.tools.build:gradle:4.0.0"
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}ب) قسمت دوم جاوا در اندروید استودیو 3.6.3 :

۴ نکته ی اول مانند قسمت او خاهد بود فقط قسمت کانفیگ ها را تغییر میدهیم :

gradle-wrapper.properties

#Tue Jun 02 07:50:00 EDT 2020
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
zipStorePath=wrapper/dists
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-6.1.1-all.zip


build.gradle(Module:app)

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 29
  buildToolsVersion "29.0.3"

  defaultConfig {
    applicationId "info.sanaebadi.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'

}

build.gradle(project:yourProject)


// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath "com.android.tools.build:gradle:4.0.0"

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
} 

این پست با هر نسخه ی جدید بروزرسانی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی :13/02/1399