برنامه نویس اندروید که یه چیزایی هم از بک اند و لینوکس بلده =)))