اتوماتیک استارت شدن زمپ در اوبونتو

چگونه زمپ رو در اوبونتو به صورت اتوماتیک فعال کنیم؟؟
چگونه زمپ رو در اوبونتو به صورت اتوماتیک فعال کنیم؟؟


اگه با توزیع های لینوکس مانند اوبونتو کار میکنید و برنامه زمپ یا لمپ رو نصب کردید و براتون سواله که چطوری میشه زمپ رو به صورت اتوماتیک استارت کرد با ما همراه باشید.....

در قدم اول لازم هست که هست که با ویرایشگر مثل gedit یا nano فایل زیر رو باز کنید


sudo gedit /etc/systemd/system/xampp.service

و یا

sudo nano /etc/systemd/system/xampp.service

بعد این کد هارو داخل فایل بریزید

در واقع ما در اینجا معرفی میکنیم که زمپ به صورت اتومات استارت میشه

[Unit]
Description=XAMPP

[Service]
ExecStart=/opt/lampp/lampp start
ExecStop=/opt/lampp/lampp stop
Type=forking

[Install]
WantedBy=multi-user.targetبعد هم این دستورات رو در ترمینال بزنید


با این دستورات ما systemctl خود رو enable و استارت میکنیم

sudo systemctl enable xampp.service 

sudo systemctl status xampp.service

تمام

منبع مطلب