اختلال تبدیلی


درباره ی اختلال تبدیلی

اختلال تبدیلی: یکی از اشتباهات بزرگ بشر جدا کردن جسم و روان از هم بود.

مفاهیمی مثل جسم، مغز، روح، روان، ناخودآگاه، ذهن، فکر هنوز تعریف روشن و مرز مشخصی ندارند. هنوز علوم مختلف نتوانستند این ها را از هم جدا کنند.

جسم و روان از هم جدا نیستند و هر درد روانی می تواند به درد جسمی تبدیل شود، اگر ابراز نشود.

اختلال تبدیلی از کجا می آید؟

مشکل حرف نزدن در بعضی فرهنگ ها مشکل خیلی بزرگی است. برخی افراد به خصوص زنان در فرهنگ های سنتی و متعصب اجازه حرف زدن و اظهار نظر ندارند.

چیزی از بیرون آن ها را به سکوت همیشگی و سرکوب خود وادار می کند.

انسان می تواند سکوت کند.

می تواند ببیند که نیازهایش برآورده نمی شود.

می تواند ناامید شود.

می تواند مورد ظلم و ستم قرار بگیرد و حق دفاع هم نداشته باشد.

اما نمی تواند خوسته هایش را فراموش کند.

نمی تواند در این شرایط سالم بماند.

برخی از زنان نقاط روستایی دوردست که در محیط های خشن با فرهنگ قلدری و ظالمانه زندگی می کنند، دچار اختلال تبدیلی می شوند.

اختلال تبدیلی چیست؟

تبدیل رنج روانی به درد جسمی؛

حرف هایی که شخص خودش نمی تواند بگوید، جسم آنها را نشان می دهد. با زبان بی زبانی.

دردی که روح می کشد و دم نمی زند، جسم ابراز می کند.

افرادی که اجازه ی حرف زدن ندارند و فقط باید بگویند چشم، در این اختلال بدون هیچ مشکل جسمانی قدرت تکلم خود را از دست می دهند.

افرادی که نمی توانند آزادانه زندگی و به دلخواه خود رفتار کنند، بدنشان در اعتراض به این فشار فلج می شود. بدون این که مشکلی در سیستم عصبی فرد وجود داشته باشد.

وقتی اجازه ندارند دنیای پیرامون خود را انتخاب کنند…

افرادی که اجازه نداند با چشم خود ببینند و بفهمند،

قدرت بینایی خود را از دست می دهند.

اینها شدیدترین اشکال اختلال تبدیلی هستند. خیلی اوقات مشکلات جسمانی خفیف تر برای ما بودجود می آید،

مشکلاتی که ما نمی دانیم در واقع یک نوع اختلال تبدیلی هستند.

مانند گرفتگی موقت صدا هنگام مواجه با فشار عصبی.

مشکلات جسمی ناشی از اختلال تبدیلی ناگهان بوجود می آیند، همه را شوکه می کنند و خودشان هم بعد از مدتی از بین می روند.

بی تفاوتی زیبا

تقریبا یک سوم افرادی که دچار اختلال تبدیلی می شوند، در برابر نشانه های شوک آوری مانند فلجی، نابینایی و ناشنوایی که به آن دچار شده اند، بی تفاوت و آرام هستند.

به این حالت بی تفاوتی زیبا گفته می شود.

بی تفاوتی زیبا در همه دیده نمی شود، ولی یکی از راه های تشخیص اختلال تبدیلی از مشکلات واقعی سیستم عصبی است.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس