بجنگ به عقب نگاه نکن ( به روایت هنری ورسلی)


چند مدت پیش با دوستی در مورد داستان زندگی هنری ورسلی صحبت می کردیم اینکه چگونه یه فرد می تواند برای هدفش تا پای مرگ بجنگد و یک لحظه هم کوتاه نیاید اینکه همه چیز را کنار بگذارد و تک و تنها به دنبال آن برود.

او که قبلا با رهبری تیمی توانسته بود سفر موفقی به قطب جنوب داشته باشد در سال 2016 نیز تصمیم گرفت که با پای پیاده، بدون کمک و تنها پا به این سفر بگذارد، اما در این مسیر به علت مشکلاتی که برای او پیش می آید در سن 55 سالگی درگذشت!!

در نگاه اول ممکن است به ذهن ما یک حماقت بزرگ بیاید یا شاید یه کار احمقانه چرا سفر به قطب جنوب، اما باید خودمان را جای او بگذاریم و در دنیای او زندگی کنیم و سوالاتی را از خودمان بپرسیم.

چند دفعه برای رسیدن به خواسته هایمان مبارزه کردیم؟ برای اینکه خودمان را بشناسیم چه کار کردیم؟ آیا حاضر به مخاطره هستیم؟ آیا قدرت رویارویی با آنها را داریم؟ آیا ما هم می توانیم از چیز های بی ارزش این دنیا که در آنها غرق شده ایم دل بکنیم؟

همه ما آرزو ها یا برنامه هایی در زندگی خواهیم داشت ولی خیلی از ما بی تفاوت از کنار آنها می گذریم و آنها را نادیده میگیریم چیزهایی که میتوانند باعث شادی، اعتماد به نفس و رضایت خاطر ما شوند را نادیده می گیریم! هر یک از ما ها قدرت های زیادی در خودمان داریم ولی پی در کشف آنها نیستیم و هر روز به انزوا فرو می رویم به پوچی!

کار سختی نیست فقط کافیست کنجکاو کنی و مسیرت را پیدا کنی و برای آن بجنگی پس الان موقع این نیست که متوقف بشی و به عقب نگاه کنی.

چندبار بین راه متوقف شدی و به قول خودمان "جا زدی؟" چندبار به انزوا رفتی و ضعیف و ضعیف شدی ما اینجا هستیم که زندگی کنیم نه زنده باشیم با تمام وجود زندگی کن و برای هر لحظه اش پشیمان نباش خودت را پیدا کن و بهترین خودت باش.

ما آدم هایی خواهیم بود که به قول و عهدی که با خود و دیگران می بندیم پایبند خواهیم بود چرا که با تمام وجود زندگی می کنیم و زندگی برای ما پر از عشق، باور، مهر و دوستی است ما همه آنها را تجربه کرده ایم و برای هر ثانیه از زندگی خدا را شکر می کنیم.

حالا هنری منبع الهام همه افرادی خواهد بود که می خواهند برای زندگیشان مبارزه کنند و جا نزنند او کسی بود که تا آخرش ایستاد ولی متوقف نشد اگر همه ما به مثل هنری عمل می کردیم الان هیچ حسرتی در زندگی نداشتیم.