درباره هوش هیجانی چه می دانید

هوش هیجانی

شاید هوش هیجانی یا هوش عاطفی یا EQ مفهوم جدیدی به نظر بیاید، اما واقعیت این است که بیش از یک قرن دغدغه‌ی روانشناسان بوده است.

تعریف هوش هیجانی:

هوش هیجانی، توانایی تشخیص و درک هیجانات در خودتان و دیگران است؛ و توانایی این‌که این آگاهی را برای مدیریت رفتار و رابطه‌های خود به کار بگیرید.

هوش هیجانی (عاطفی) شامل 4 مهارت است:

- خودآگاهی ( شامل: خود ارزیابی، اعتماد به نفس)

- خودگردانی ( شامل: خویشتن داری و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاری، انگیزه پیشرفت و ابتکار)

- آگاهی اجتماعی ( شامل: همدلی، ‌آگاهی سازمانی و انگیزه خدمت)

- مهارت های اجتماعی (شامل: توان تاثیرگذاری، رهبری، مدیریت تعارض ایجاد رابطه و کار گروهی )

آیا نمی‌دانید دارای هوش هیجانی‌ هستید یا خیر؟

اگر شامل موارد زیر می شوید هوش هیجانی بالایی دارید:

در مورد آدم‌هایی که نمی‌شناسید، کنجکاو هستید.

رهبر شایسته‌ای هستید

نقاط قوت و ضعف‌تان را می‌شناسید

به خوبی به همه چیز توجه می‌کنید

دقیقا می‌دانید از چه چیزی ناراحت هستید

با اغلب آدم‌ها کنار می‌آیید

عمیقا تمایل دارید فرد بااخلاق و خوبی باشید

با حوصله و شکیبایی به دیگران کمک می‌کنید

در خواندن حالات چهره‌ی آدم‌ها ماهر هستید

پس از سقوط، به سرعت کمر راست می‌کنید

ویژگی‌های افراد را به درستی حدس می‌زنید

همیشه به خودتان انگیزه می‌دهید

می‌دانید در چه مواقعی جواب منفی بدهید

.

هوش هیجانی را می‌توان افزایش داد

اولین قدم دقت کردن به احساساتمان در مواقع مختلف و شناختن عادت‌ها است. با گذر زمان و تمرین می‌توان عادت‌ها را تغییر داد و احساسات را مدیریت کرد. این همان تقویت هوش هیجانی است.