عامل اصلی که شما را ناراحت می کند

شما در انجام کاری که فکر می کنید باید انجام دهید شکست میخورید و این شما را ناراحت و عصبانی میکند اما عامل اصلی که شما را ناراحت می کند این است که فکر می کنید ممکنه دوباره اون کار دلخواهتون رو بدست نیاورید، دیگر اون عشق رو تجربه نمی کنید، یا دوباره نمی توانید لذت رو تجربه کنید یا فکر می کنید فلان کار که کردین باعث میشه فراوانی یا رشد و پیشرفت یا پول کمتری رو بدست آورید.

"کمتر داشتن" یا "از دست دادن" و "هرگز نداشتن" توهم ذهن است. آیا واقعا راه دیگری برای پول درآوردن نیست؟ آیا راه دیگیری برای تجربه عشق وجود ندارد؟ بنابراین این توهم ذهن است که غلبه می کند. آیا راه دیگری برای کمک به خودتون یا دیگران وجود نداره؟ ما به خاطر خیلی از کارهایی که کردیم یا نکردیم یا دیگران با ما کردن رنج می بریم. کاری که من انجام می دهم این است که وقتی استرس را حس می کنم 3 تا نفس عمیق و بلند میکشم و تمام تمرکزم رو میذارم روی نفس هایی که میکشم این باعث میشه برای لحظاتی از اون وضعیت استرس‌زا فاصله بگیرم و بتوانم تصمیم منطقی تری داشته باشم وقتی با استرس در حال انجام کارها هستید اگر یک نگاه به خودتون بیاندازید متوجه خواهید شد که دارین تند تند کارها رو انجام میدین و کنترلی ارادی روی رفتار خود ندارید و "ذهن" بر شما غلبه می کند.پس 3تا تنفس عمیق باعث می شود که آهسته کار کنید تا بتوانید از ذهن خارج شوید و وارد روح یا روان یا هرچه که میخواهید صدایش بزنید، شوید و وقتی ارام گرفتید چیزی برای شکرگزاری پیدا کنید. بعد از شکرگزاری می توانم وارد لذت شوید نمی توان مستقیما از رنج بردن وارد لذت بشیم به تدریج و آهسته اتفاق می افتد. وقتی قدردان باشید، شرکرگزار باشید و وقتی عشق بورزید رنج ناپدید می شود. بخاطر همین وقتی با مردم راجع به اینکه می تونی اون لحظه که داری رنجی رو تحمل میکنی خودت رو خوشحال نگه داری، صحبت می کنم براشون غیرقابل باور است برای اینکه روشش رو نمیدونن. برای اینکه با ذهنی که به آنها غلبه کرده به دنبال خوشحالی هستن! برای اینکه بتوانید از ذهنتان خارج شوید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید کافیه 3تا نفس عمیق بکشید و بعد چیزی برای شکرگزاری پیدا کنید.

دو حسی که حال همه را خراب می کند: ترس و دیگری خشم. این دو احساس روابط، تجارت، شادی و سلامتی را بیشتر از هرچیزی نابود می کنند. می دانستید که اگر 5 دقیقه عصبانی باشید سیستم ایمنی تان به مدت 4 تا 5 ساعت متوقف می شود. این یک واقعیته. بنابراین رنج بردن ما تاثیری فراتر از یک لحظه دارد. بنابراین کاری که برای خارج شدن از آن باید انجام دهیم این است که چیزی برای شکرگزاری باید پیدا کنیم.
نعماوی زاده هستم، خشایار نعماوی زاده. ویدیوها و مطالب بیشتر در اینستاگرامم به آدرس KhashayarNamavi چشم به راه دیدگان مهربان شماست.