شاد زیستن - شادکامی

ما انسان‌ها همواره در حال تفکر و فعالیت برای ایجاد زندگی‌ای شاد و به دور از دغدغه‌ها هستیم.

شاید شعار‌گونه باشد ولی تجربه‌ی انسان‌های موفق نشان داده که با پیروی از چند گام ساده، می‌توان زندگی‌ای توام با شادکامی ساخت.

- در گام اول، انجام فعالیت‌هایی لذت‌بخش را در دستور کار خود قرار دهیم. تجربه‌ی هیجانات مثبت، سفر رفتن، کمک به نیازمندان و یا انجام هر عمل مثبتی که موجب لذت بردن ما شود، نه تنها به شادکامی ما کمک می‌کند، بلکه باعث یادگیری و شکوفایی خلاقیت نیز می‌گردد.

- در گام دوم، تمامی تلاش خود را برای ایجاد بهترین رابطه با عزیزان و اطرافیان خود به کار بگیریم. روابط انسانی نقشی اساسی در زندگی هر فرد دارد. با پدر، مادر، خواهر، برادر،گروه دوستان و شریک احساسی خود، ارتباطی دوطرفه و با‌احترام برقرار کنیم. رابطه‌ای که ضمن لذت بردن از بودن در کنار هم، باعث تداوم حس همکاری و همیاری در میان ما ‌شود.

- در گام سوم، برای خود رویدادها و پروژه‌هایی ارزشمند تعریف کنیم. ما در فعالیت‌های روزانه از سرمایه‌هایی نظیر زمان، انرژی، ذهن، قوای بدنی و ارتباطاتمان هزینه می‌کنیم. منطقی است که حاصل این سرمایه‌گذاری برای خودمان ارزشمند باشد.

- و یک گام بسیار مهم این‌که، هیچ‌یک از گام‌های فوق باعث تحمیل فشاری بر دیگران نشود، در‌واقع برای انجام فعالیتی لذت‌بخش، سختی‌ای را بر کسی وارد نکنیم، ارتباطاتمان یک خواسته‌ی دوطرفه باشد و طرفین از آن راضی باشیم. برای به‌انجام رساندن پروژه‌هایمان انتظاری از کسی نداشته باشیم.