آموزش سخن گفتن به زبان کامپیوتر ، برای افراد بی‌دانش !

برداشت آزاد یک هنرمند از حرف زدن یک کامپیوتر !
برداشت آزاد یک هنرمند از حرف زدن یک کامپیوتر !

سگ‌ها «واق واق» می‌کنن ... مرغ‌ها «قد قد» می‌کنن ... گربه‌ها «میو میو» می‌کنن ... قورباغه‌ها «قور قور» می‌کنن ... گاوها «ما ما» می‌کنن ... گوسفندها «بَع بَع» می‌کنن ... کامپیوترها هم «صفر و یک» می‌کنن !!


جالبه نه ؟ زبان کامپیوتر متشکل از دو رقتم صفر و یک هست. امّا چرا صفر و یک ؟


این خودش به یک مطلب دیگه برای توضیح نیاز داره ! ولی در اینجا برای شما ، فرهنگ لغتی متشکل از نمادهای زبان انسانی و زبان باینری هست !


زبان انسانی به زبان باینری !

اعداد

0 = 0000

1 = 0001

2 = 0010

3 = 0011

4 = 0100

5 = 0101

6 = 0110

7 = 0111

8 = 1000

9 = 1001

  • نکته : برای نشون دادن اعداد دو رقمی هم ، دو تا عدد رو می‌تونیم کنار هم قرار بدیم. برای مثال : برای نوشتن عدد 19 ، عدد 1 و 9 رو کنار هم مینویسیم. به همین سادگی ! برای اعداد 3 رقمی ، 4 رقمی ، 5 رقمی و ... هم از این روش استفاده می‌کنیم ! مثال :
  • 19 = 1001 0001

اعداد BYTE

این اعداد مثل اعداد قبلی هستن ، با این تفاوت که برای نشون دادن یک عدد ، از 8 رقم صفر و یک استفاده میشه !

0 = 00110000

1 = 00110001

2 = 00110010

3 = 00110011

4 = 00110100

5 = 00110101

6 = 00110110

7 = 00110111

8 = 00111000

9 = 00111001

الفبای انگلیسی کوچک

a = 01100001

b = 01100010

c = 01100011

d = 01100100

e = 01100101

f = 01100110

g = 01100111

h = 01101000

i = 01101001

j = 01101010

k = 01101011

l = 01101100

m = 01101101

n = 01101110

o = 01101111

p = 01110000

q = 01110001

r = 01110010

s = 01110011

t = 01110100

u = 01110101

v = 01110110

w = 01110111

x = 01111000

y = 01111001

z = 01111010

الفبای انگلیسی بزرگ

A = 01000001

B = 01000010

C = 01000011

D = 01000100

E = 01000101

F = 01000110

G = 01000111

H = 01001000

I = 01001001

J = 01001010

K = 01001011

L = 01001100

M = 01001101

N = 01001110

O = 01001111

P = 01010000

Q = 01010001

R = 01010010

S = 01010011

T = 01010100

U = 01010101

V = 01010110

W = 01010111

X = 01011000

Y = 01011001

Z = 01011010

الفبای پارسی

ا = 1101100010100111

ب = 1101100010101000

پ = 1101100110111110

ت = 1101100010101010

ث = 1101100010101011

ج = 1101100010101100

چ = 1101101010000110

ح = 1101100010101101

خ = 1101100010101110

د = 1101100010101111

ذ = 1101100010110000

ر = 1101100010110001

ز = 1101100010110010

ژ = 1101101010011000

س = 1101100010110011

ش = 1101100010110100

ص = 1101100010110101

ض = 1101100010110110

ط = 1101100010110111

ظ = 1101100010111000

ع = 1101100010111001

غ = 1101100010111010

ف = 1101100110000001

ق = 1101100110000010

ک = 1101101010101001

گ = 1101101010101111

ل = 1101100110000100

م = 1101100110000101

ن = 1101100110000110

و = 1101100110001000

ه = 1101100110000111

ی = 1101101110001100

  • استفاده از حروف ( چه فارسی و چه انگلیسی ) هم شبیه اعداده. برای مثال باید لغت «سلام» رو به صورت «س» ، «ل» ، «ا» و «م» بنویسیم ! یعنی : 1101100010110011110110011000010011011000101001111101100110000101 !

سایر الفبای پارسی و عربی

ـَ = 1101100110001110

ـِ = 1101100110010000

ـُ = 1101100110001111

ـً = 1101100110001011

ــٍ = 1101100110001101

ــٌ = 1101100110001100

ـّ = 1101100110010001

ۀ = 1101101110000000

آ = 1101100010100010

ة = 1101100010101001

ي = 1101100110001010

ؤ = 1101100010100100

إ = 1101100010100101

أ = 1101100010100011

ئ = 1101100010100110

ء = 1101100010100001

علائم نگارشی

! = 00100001

@ = 01000000

# = 00100011

$ = 00100100

% = 00100101

^ = 01011110

& = 00100110

* = 00101010

( = 00101000

) = 00101001

- = 00101101

= = 00111101

_ = 01011111

× = 00101011

× = 1100001110010111

÷ = 1100001110110111

` = 01100000

~ = 01111110

[ = 01011011

] = 01011101

{ = 01111011

} = 01111101

; = 00111011

: = 00111010

' = 00100111

" = 00100010

\ = 01011100

| = 01111100

, = 00101100

. = 00101110

? = 00111111

؟ = 1101100010011111

/ = 00101111

< = 00111100

> = 00111110

و این هم یک فرهنگ‌لغت ، نسبتاً جامع از اونچه در جهان باینری می‌گذره ! امّا اگه خیلی شگفت‌زده نشدین ، می‌تونین به این لینک رجوع کنید ! این لینک تبدیل متن به باینریه !


پیروز باشید !

- محمّد نادری‌پیکر -