مهندسی‌شبکه: از کدام روتینگ‌پروتکل استفاده کنیم؟

مهندسی‌شبکه: از کدام روتینگ‌پروتکل استفاده کنیم؟
مدتی پیش یک مصاحبه‌کاری داشتم که شخصِ مصاحبه‌کننده درحال سوال کردن تجر...