علم مهندسی‌شبکه: از کدام Vendor استفاده کنیم؟

علم مهندسی‌شبکه: از کدام Vendor استفاده کنیم؟
هنوز که هنوزه، بعد از اینهمه سال، جنگ بین طرفداران میکروتیک و سیسکو (و...