دکتری بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱ از میان متقاضیان واجد شرایط دانشگاه‌های منتخب منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور به استناد آیین نامه دکتری بدون آزمون، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره‌های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می‌کند:

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه مدرس

داوطلبان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱ بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط زیر باشند:

دکتری بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس
دکتری بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس


۱- شرایط عمومی

۱-۱- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی واقع در مراکز استان، مورد تایید وزارتین «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در تراز علمی مطلوب به تشخیص دانشگاه، که در سامانه گلستان در هنگام ثبت نام، قابل انتخاب خواهد بود)

تبصره ۱: دانشجویان دانشگاه‌های مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل و امام صادق (ع) نیز مجاز به ثبت نام هستند.

تبصره ۲: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور و دانشجویان انتقالی خارج به داخل مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی‌باشند.

۲-۱- دارا بودن حداقل معدل کارشناسی به شرح زیر:

الف) برای دانش آموختگان دانشگاه های: اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیر کبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، ایران، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد: ۱۵

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی مراکز استان (به غیر از بند الف) و دانشگاه‌های مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل و امام صادق (ع): ۱۶

ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها: ۱۷/۲۰

۳-۱- دارا بودن حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه به شرح زیر:

الف) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه‌های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی: اصفهان، ایران، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد: ۱۶

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی مراکز استان (به غیر از بند الف) و دانشگاه‌های مازندارن، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی سهند تبریز و دانشگاه امام صادق (ع): ۱۷

۴-۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه.

۵-۱- تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفا فارغ التحصیلان ۱۳۹۹/۷/۱ به بعد می‌توانند داوطلب پذیرش شوند).

۲- شرایط و ضوابط اختصاصی

دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد علاوه بر شرایط عمومی لازم است دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند:

۱-۲- حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب در مجلات علمی پژوهشی داخلی یا خارجی نمایه شده در یکی از نمایه‌های مورد تایید گروه آموزشی و دانشگاه به شرح زیر: گزارش استنادی نشریات موسسه اطلاعات علمی (ISI)، اسکوپوس (Scopus)، کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون نشریات حوزی.

۲-۲- رتبه ۱ (بین حداقل ۵ نفر)، ۲ (بین حداقل ۶ نفر) و ۳ (بین حداقل ۱۱ نفر) دانشجویان هم رشته و هم ورودی بر اساس معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه

تبصره ۱: استفاده از این شرط ویژه دانشجویان نیمسال چهارم دوره‌های کارشناسی ارشد و دانش آموختگان دانشگاه‌های گروه الف است.

تبصره ۲: مدت مجاز دوره تحصیلی دانش آموختگان برای استفاده از این شرط، وفق ضوابط و مقررات دانشگاه تربیت مدرس، حداکثر ۵ نیمسال تحصیلی می‌باشد و در صورتی که سنوات تحصیلی داوطلبی بیش از ۵ نیمسال باشد مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نیست.

توجه: سنوات ارفاقی دوران کرونا، که لازم است به تایید اداره کل آموزش دانشگاه محل تحصیل برسد، به سنوات مورد اشاره در تبصره‌های یک و دو اضافه خواهد شد.

۳-۲- گواهی ثبت اختراع داخلی مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران) یا خارجی، مرتبط با رشته مورد تقاضا به تشخیص و تایید گروه آموزشی ذی ربط این دانشگاه.

۴-۲- گواهی رتبه اول الی سوم در المپیاد‌های علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صلاح.

۵-۲- گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین المللی («جوان خوارزمی»، «علوم پزشکی رازی»، «شیخ بهایی»، «فارابی» و بین المللی فجر برای داوطلبان رشته‌های هنر») مورد تایید مراجع ذی صلاح به تشخیص و تایید گروه آموزشی ذیربط و دانشگاه.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام از داوطلبان از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳ تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ انجام خواهد شد.

لذا داوطلبان واجد شرایط لازم است نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه گلستان این دانشگاه  اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعلام شده تهیه و بازه ثبت نام در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان‌پذیر نمی‌باشد.)

** هزینه ثبت نام و بررسی مدارک مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال می‌باشد که لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه گلستان دانشگاه اقدام شود.

توجه: در صورت راه‌یابی داوطلبان به جلسه آزمون شفاهی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه گلستان را در روز برگزاری جلسه مصاحبه ارائه نمایند.

مدارک ثبت نام دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

مدارک لازم جهت ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر است:مصاحبه علمی و اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حداکثر نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، از طریق سامانه گلستان دانشگاه اعلام خواهد شد و داوطلبان می‌توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می‌کنند از وضعیت خود مطلع شوند.

– داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آن‌ها در سامانه فوق «تایید» اعلام می‌شود، ضروری است در بازه زمانی که اعلام خواهد شد، نسبت به تکمیل فرایند و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه گلستان دانشگاه اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند.

توجه: ارائه گواهی ثبت نام در سامانه گلستان دانشگاه در روز برگزاری آزمون شفاهی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند، مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی نخواهند بود. جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی احتمالا نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ (همزمان با داوطلبان آزمون نیمه متمرکز) برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته‌های مختلف نیمه اول خرداد ماه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند.

نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) یا سامانه گلستان دانشگاه اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می‌شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.

نکات مهم

۱-۵- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته‌های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود و داوطلبان این رشته‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.

۲-۵- کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی و مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها در صورتی قابل امتیاز دهی هستند که مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا باشند. مقالات علمی پژوهشی بایستی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشد و مقالات علمی ترویجی چاپ شده داوطلبان نیز ضروری است مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آنان باشند.

۳-۵- مقالاتی که در مجلات فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه (ممنوعه) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند. توجه: دسترسی به فهرست انواع مجلات معتبر و ممنوعه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش پژوهش/مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها لینک فهرست مجلات) به نشانی www.modares.ac.ir امکانپذیر است.

۴-۵- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی مستندات ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد در غیر اینصورت امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد.

۵-۵- داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند.

۶-۵- چنانچه در هر یک از رشته‌های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره‌های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان علمی نیز در این رشته‌ها پذیرش دانشجو انجام نمی‌شود و ثبت نام داوطلبان در سیستم گلستان دانشگاه به منظور بررسی پذیرش و ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمی‌کند.

۷-۵- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط دانشگاه تعیین می‌شود و موافقت گروه آموزشی و دانشگاه، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت‌عدم کسب حدنصاب مذکور دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی‌باشد و صرفا در صورت احراز امتیاز مورد نظر توسط داوطلبان به تشخیص دانشگاه و تشکیل دوره از طریق پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش انجام خواهد شد.

۸-۵- دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیر این صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

۹-۵- ثبت نام قطعی کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط، تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول و ارائه مدرک مذکور تا قبل از زمان برگزاری آزمون جامع می‌باشد و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می‌شود.

۱۰-۵- پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۱۱-۵- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه‌های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۱۲-۵- تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته با انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه‌ها مجاز نیست.

۱۳-۵- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می‌شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۴-۵- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می‌شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۵-۵- اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز صرفا از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) اطلاع‌رسانی خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط را از وبگاه مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع‌رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت وعدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می‌شود.

۱۶-۵- برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آنان می‌توانید از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک «زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی» در بخش گزیده اخبار یا پروفایل شخصی اساتید در وبگاه دانشگاه مراجعه نمایید.

در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی‌کند. شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است. در صورت داشتن سوال ضروی، درخواست خود را به پست الکترونیک infoadmission@modares.ac.ir ارسال نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود و از هر گونه تماس تلفنی با بخش‌های مختلف دانشگاه و مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

فهرست رشته – گرایش‌های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۱ از لینک زیر قابل دریافت است:

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس


منبع: دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس