فهرست سایت‌های صنایع غذایی

مدتی بود که به‌دنبال فهرستی از بهترین سایت‌های معتبر صنایع غذایی بودم. فهرست زیر نتیجۀ جست‌وجوهای من است. همچنین اگر شما هم سایتی در حوزۀ صنایع غذایی می‌شناسید، لطفاً به من معرفی کنید تا به فهرست اضافه کنم. همچنین می‌توانید فهرستی از سایت‌های حوزۀ تکنولوژی و مدیریت را هم ببینید.

  1. مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران
  2. آگروفود
  3. فودنا
  4. فود کلینیک
  5. اگروفود نیوز
  6. فود پرس
  7. ایران فود نیوز
  8. پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران