میراث ملی - چغازنبیل#میراث_ملی ایران را چقدر می‌شناسیم؟ .
چغازنبیل | میراث ملی تاریخی | تاریخ ثبت: ۱ دی ۱۳۴۸


از پیرمردی که روپوش نگهبان به تن دارد می‌پرسم: آقا؟ شما می‌دانید زیگورات چغازنبیل به چه معناست؟
نگاهی می‌کند که حرفی در آن خوانده‌ نمی‌شود. خاموش‌تر و عمیق‌تر از سکوت. بروشوری به من می‌دهد که تای آن باز نشده... و اشاره می‌کند به بزرگ معبد خدایان، مانده از کهن تمدنی فرای موعود مسیح، که تمام قامت ایستاده... محو عظمت سازه‌ای که همچون“زنبیلی واژگون” هنوز ایستاده پیش می‌روم و خنده می‌زنم به جنازه‌ای که از خاک بیرون آورده‌اند... سایه آقای پرفسور گیرشمن را می‌بینم ایستاده در کنج معبد که با چه شوقی به این مرده از خاک بیرون کشیده، نگاه می‌کند، از او می‌پرسم چرا این عظمت خفته را از زیر این تل خاک بیرون آوردید پرفسور؟ چرا اجازه ندادید این پرستش‌گاه خدایان در آسایش، دوره احتضار خود را به آسودگی بیارامد؟ می‌گویم نگاه کنید پرفسور، از پنج طبقه‌معبد که در راهنما به آن اشاره شده، دو طبقه و نیمی بیشتر باقی نمانده است... خالی و غارت شده! پرفسور نگاهی می‌کند خاموش‌تر و عمیق‌تر از سکوت و به درگاه اشاره میکند.

علیاحضرت، اونتاش گال را می‌بینم که در درگاه ساخته خود ایستاده و از فخر بزرگترین زیگورات خدایان گال و اینشوشیناک در پوست خود نمی‌گنجد! علیاحضرتا از شما می‌پرسم، شکوه خدایان شما همین بود؟ به خاک فرونشسته اسبان دشمن که بی‌رحمانه شهر را به آتش کشیدند خیره می‌شود و به دست باد و خاک که چه ساده زیگورات را مدفون ساختند نگاهی می‌کند و سپس با نگاه به آجرهای طلایی حکاکی شده‌ای که دیگر نیست لبخند می‌زند و خاموش‌تر و عمیق‌تر از سکوت به شبح بالاترین طبقه زیگورات اشاره‌ می‌کند!

گال و اینشوشینایک را می‌بینم نشسته بر فراز پنجمین بارگاه زیگورات، بر فرازی که دیگر نیست.
گال؟ انشوشینایک؟ نگاه کنید! دیگر نامی از شما باقی نمانده مگر گره خورده به زیگورات! از شما می‌پرسم این آخرین پیوند شما با جهان تا کی دوام خواهد آورد؟! و آنها نگاهی می‌کنند خاموش‌تر و عمیق‌تر از سکوت... نگاهی پر از بودن. آنها می‌دانند، خوب می‌دانند زیگورات تا ابد زنده خواهد ماند! در لابه‌لای صفحات تاریخ نفس خواهد کشید، به بلندای کهن‌ترینِ تمدن‌ها...
به درگاه نگاه می‌کنم، به اونتاش گالی که غره از ساخت زیگورات شده، به کنج معبد چشم می‌دوزم به شوق جمع شده در چشمان پرفسور از کاویدن این برگ تاریخ و به پیرمرد نگهبانی که خود را طلایه دار این برش تاریخ می‌داند.
و زیگورات در قلبم پا می‌گیرد.

در «#میراث_آسمان» می‌خواهیم عکس‌ها تنها لحظه‌ای از آسمان شب نباشند؛ می‌خواهیم ترکیبی از آسمان، نمادهایی از میراث ایران و روایتگری را در قاب عکس‌ها بچینیم.

رقابت عکاسی «میراث آسمان؛ از فلات تا کویر ایران»‌ در سه بخش برگزار خواهد شد:

۱- عکاسی از آسمان شب و میراث تاریخی
۲- عکاسی از آسمان شب و میراث طبیعی
۳- عکاسی از آسمان شب و میراث ناملموس

http://www.skyheritage.com/