میراث ملی - کاروانسرای مرنجاب

#میراث_ملی ایران را چقدر می‌شناسیم؟

کاروانسرای مرنجاب | میراث ملی تاریخی | تاریخ ثبت: ۳۰ تیر ۱۳۸۴

میراث آسمان
میراث آسمان


راه‌وارِ خاور دور، جاده ابریشم را که پی گیرد، به دل کویر که بزند، به دامِ دامان سترون تو اسیر می‌گردد،

در مرکز جزیره‌ی سرگردانی‌ات... ای مرنجاب!

به "قلعه مرنجاب"ـَت که برسد سایه ارواح پانصد سرباز همیشه ایستاده‌ را بر باروهای گسترده‌ات خواهد دید؛ که برای مام وطن، تن به تو سپردند و تو چه زیبا به حسن این سرسپردگیِ آنان از شیره‌ی جانت زیر پایشان قناتی را سیراب کردی.

مرنجاب! ای شوره‌زار خالی و ساکت، اما نه تلخ! تو در پیچاپیچ جاده ابریشم تن آساییدی و زیر پاش‌پاش آفتابی که تنت را چاک‌چاک کرده بود آرام گرفتی...

به شیرینی خارهای گزت، به جنگل‌های تاغت به بودنت سوگند که تو را از یاد نمی‌بریم.


در «#میراث_آسمان» می‌خواهیم عکس‌ها تنها لحظه‌ای از آسمان شب نباشند؛ می‌خواهیم ترکیبی از آسمان، نمادهایی از میراث ایران و روایتگری را در قاب عکس‌ها بچینیم.

رقابت عکاسی «میراث آسمان؛ از فلات تا کویر ایران»‌ در سه بخش برگزار خواهد شد:

۱- عکاسی از آسمان شب و میراث تاریخی
۲- عکاسی از آسمان شب و میراث طبیعی
۳- عکاسی از آسمان شب و میراث ناملموس
www.SkyHeritage.com