گزیده میم هایی درباره اسکیزوفرنی (پارت دوم)

ولی بازم دلیل نمیشه که قرص بخورم :))
ولی بازم دلیل نمیشه که قرص بخورم :))


وقتی بهترین دوستت یه توهمه.
وقتی بهترین دوستت یه توهمه.


ناراحت میشه... فقط یه کوچولو 😆
ناراحت میشه... فقط یه کوچولو 😆


من وقتی میخوام امتحان کنم اون کسی که می بینم، توهمه یا نه.
من وقتی میخوام امتحان کنم اون کسی که می بینم، توهمه یا نه.گیر میدن بیخود!!
گیر میدن بیخود!!


وقتی قرصامو خوردم و دوستام ناپدید شدن.
وقتی قرصامو خوردم و دوستام ناپدید شدن.


من باب اسکیزوفرنی.
من باب اسکیزوفرنی.


ویرگولیان بعد از خوندن پست هام درباره اسکیزوفرنی.
ویرگولیان بعد از خوندن پست هام درباره اسکیزوفرنی.