هتایراها Hetaira تن‌فروشان فیلسوف!

به گونه‌ای از تن‌فروشان در یونان‌باستان گفته می‌شده‌است که جدا از تن‌فروشی و ارائهٔ خدمات جنسی، به عنوان هنرمند، ارائه‌دهنده‌ی سرگرمی و سخنور نیز خدمت می‌کرده‌اند. برخلاف عموم زنان یونان باستان، زنان هتایرا تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده بودند و اجازه‌ی ورود به سمپوزیوم را دارا بودند. به‌طور سنتی، مورخان یونان باستان میان دو گروه یا طبقه از تن‌فروشان تمایز قائل شده‌اند. این تاریخ‌دانان، هتایرای و پورنای (گروه دیگری از روسپیان) را متفاوت دانسته‌اند. برخلاف پورنای که در روسپی‌خانه یا خیابان، به عرضه‌ی رابطه‌ی جنسی به مشتریان متعدد می‌پرداختند؛ باور یا تصویر عمومی از هتایراها این بود که تنها تعداد کمی از مردان خاص در هر زمان مشتری آنان بوده‌اند؛ هتایراها روابط بلندمدت‌تری با مشتریان خود داشته‌اند و علاوه بر ارائهٔ خدمات جنسی، با آنان همراهی کرده و انگیزش فکری نیز به آنان می‌داده‌اند.