هر کی سبیل داره که بابات نیست!


جناب هنرمند ارزشی!!

در کارتون زیر [که برداشت ازسنگ‌نگارهای تخت‌جمشید است] شخصی که سر و روی خود را پوشانده و شما فکر کردید به این دلیل حتما #زن است؛ زن نیست! بلکه #مرد هست و دست بر داستان یک روحانی [مغ] می‌باشند!

برای آشنایی با مغان یادداشت قبلی را مطالعه بفرمائید

🔻

https://vrgl.ir/3RvYW