متریال در یک نگاه...


متریال در یک نگاه...
متریال در یک نگاه...


طراحی متریال (موسوم بهکاغذ کوانتومی) یک زبان طراحی توسعه یافته در سال ۲۰۱۴ توسط گوگل است. بر اساس «طراحی کارتی» که در گوگل ناو مورد استفاده قرار می‌گرفت طراحی شده است.

گوگل می‌گوید که زبان طراحی جدید آن‌ها بر مبنای کاغذ و جوهر است.

طراحی متریال را می‌توان در سطح API 21 و جدیدتر از طریق کتابخانه appcompat v7 استفاده کرد که تقریباً در تمام دستگاه‌های اندرویدی ساخته شده پس از سال ۲۰۰۹ قابل استفاده است. میتوان طراحی متریال را به عنوان نسخه ای ویرایش شده از طراحی تخت در نظر گرفت که تلاش میکند با اضافه کردن برخی ویژگی های اسکیومورفیسم به طراحی تخت آن را کاربر پسندتر نماید. طراحی متریال بر روی اجزایی مانند سایه ها، لایه ها و انیمیشن ها تمرکز دارد. طراحی متریال به تدریج توسط گوگل از طریق محصولات موبایلی و وبی آن با توجه به این که تجربه مشابهی در پلتفرم‌ها و محصولات ارائه کند توسعه یافته است. گوگل نیز رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار (Apii) برای توسعه دهندگان شخص ثالث منتشر کرده است تا بتوانند این زبان طراحی را به برنامه‌های خود ببرند.

گوگل طراحی متریال را در ژوئن ۲۵, ۲۰۱۴ در کنفرانس ۲۰۱۴ I/O گوگل معرفی کرد.