زمانی برای برنامه‌نویس بهتری بودن!

زمانی برای برنامه‌نویس بهتری بودن!
تصویر از اینجا چند روز پیش توی گروه صرفا جهت اطلاع برنامه نویسان در تل...