این افراد انتشارات آموزش و اخبار تلگرام را دنبال می‌کنند:

@mismantoo
سایت لینکدونی تل به منظور انتشار گروه های تلگرام و کانال های تلگرام برای افزایش ممبر واقعی تلگرام ایجاد شده است. به این صورت که شما با ثبت لینک تلگرامتون در لینکدونی تل می توانید ممبر واقعی بگیرید.