ایستگاه دوازدهم جشنواره وب و موبایل ایران

برای اهالی فناوری و توسعه‌دهندگان، نام جشنواره وب و موبایل ایران، مانند جشنواره فیلم فجر به عنوان یک سرانجام از تلاش های یک ساله یاد می شود و حالا این جشنواره به ایستگاه دوازدهم خود رسیده است و با قلم تیله‌سافت قصد معرفی آن را برای سال اولی‌ها داریم و برای قدیمی‌ترها نیز تغییرات مهم جشنواره‌ی امسال نسبت به سال های قبل را بررسی خواهیم کرد.

https://tilesoft.ir/iwmf98

تاریخچه

حدود سال 1387 بود که یک مصاحبه‌ی تلویزیونی از شایان شلیله، این تلنگر را به جامعه‌ی توسعه دهندگان وب و مدیران دولتی وارد کرد که طراحی و ساختار وب‌سایت های فارسی ایرادات فراوان دارد و با شروع جریان جشنواره وب ایران در آن سال ها، تلاش های مناسبی صورت گرفت تا وب‌سایت های فارسی در قواره‌ی درستی قرار بگیرند و حالا جشنواره وب ایران به مهم ترین تورنمنت برای توسعه دهندگان وب تبدیل شده است.

https://anchor.fm/tilesoft/episodes/ep-e5g6ac
تغییرجهتمسیرحرکتتوسعهدهندگاندراوایلدهه90باعثشدکهاینجشنوارهباتصمیمشورایسیاستگذاریخودوکانونکارآفرینیایران،گسترشبیشتریپیداکندوازسال1391بخشنرم‌افزارهایموبایلایرانیبارهبریمیلاداحرام‌پوشومحسنبراتینیزافزودهشودکهاینتصمیمبااستقبالچشمگیرتوسعهدهندگانمواجهشد.البتهدرحالحاضرمدیرپروژهدوازدهمینجشنوارهوبوموبایلایران،سرکارخانمهمارادهستند.

لازم به ذکر است از جایی که بسیاری از نرم‌افزارهای موبایلی از وب‌سایت کاربردی نیز برخوردار هستند، از سال 92 تصمیم برآن شد که جشنواره های جداگانه‌ی وب ایران و نرم افزارهای موبایل ایران با یکدیگر ادغام شوند تا پروژه های شرکت داده شده، به صورت یکپارچه تر مورد داوری قرار بگیرند.

جشنواره از دو بخش کلی داوری تخصصی و رای‌گیری مردمی تشکیل می شود که کاملا مجزا از همدیگر عمل می کنند؛ در داوری تخصصی هر وب‌سایت یا نرم افزار طی چند مرحله به دست داوران نهایی می‌رسند و بدین شکل مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار خواهند گرفت و در دسته بندی های مشخص، رتبه بندی می شوند. علاوه‌براین کاربران نیز به صورت مستقل می توانند وب‌سایت و نرم افزار منتخب خود را با رای‌دهی مشخص کنند.

https://shenoto.com/album/29777/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

تغییرات دوره ی دوازدهم جشنواره نسبت به سال قبل

از جمله انتقادات وارد به دوره ی یازدهم جشنواره وب و موبایل ایران، استفاده از پتلفرم روبیکا برای ثبت رای های مردمی بود؛ علت این انتقاد، عدم استقبال شرکت کنندگان و کاربران از روبیکا و عدم تمایل آنها نسبت به عضویت در آن بود که خوشبختانه در خبرهای نشر یافته از این دوره از جشنواره، اعلام شده است که فرایند رای‌گیری مردمی، امسال بر بستر پلتفرم جشنواره وب و موبایل ایران برگزار خواهد شد.

اگر شما هم صاحب وب‌سایت یا نرم افزار موبایلی هستید، از تاریخ 7 مهر ماه نسبت به ثبت اثر خود اقدام کنید تا بتوانید از 2 آذر در مرحله ی اول داوری شرکت داشته باشید.

در پایان این بخش باید گفت که طبق سنت همیشگی، اعلام نتایج این دوره در مراسم اختتامیه‌ای که در 3 و 4 بهمن برگزار می شود، اعلام خواهند شد.

برای شرکت در جشنواره چه باید کرد؟

کافیست از اول مهر ماه با بازگشایی پنل کاربری، به سایت جشنواره وب و موبایل ایران وارد شوید و براساس توضیحات و آموزش‌ها، اثر خود را در قالب وب‌سایت یا نرم افزار کامل ثبت کنید. البته پیش از این کار باید از انواع دسته‌بندی، اطلاعات کافی داشته باشید.

سپس براساس دستورالعمل هایی که در سایت جشنواره و تیله سافت منتشر خواهد شد، در جریان فرایند داوری‌ها، زمانبندی‌ها و… قرار خواهید گرفت.

قطعا این جمله به معنای پایان این مقاله نخواهد بود و می‌توانید به زودی با مراجعه‌ی مجدد به تیله سافت، از اخبار بعدی مطلع شوید.


این پست را در سایت تیله سافت بخوانید