باز هم انیمیشن

خطر اسپویل

اگر می‌خواهید بدانید چگونه مخاطب را با آن که می‌داند چه رخ خواهد داد پای فیلم نگه دارید، بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر را ببینید.

داستان ساده است. گویا وارد رستوران شده‌اید و همان همیشگی را سفارش داده‌اید. داستانی عاشقانه و معمولی که هزاران بار شنیده‌اید. بدون این که در روایت آن تغییر یا پیچیدگی‌ای وارد کند. همان عشق بین یک دختر و پسر. یکی از آن‌ها دچار حادثه می‌شود و دیگری دل‌شکسته. اما بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر همین داستان ساده را به جذابیت‌های بصری تبدیل می‌کند.

انتخاب سبکی در انیمیشن که ما ایرانی‌ها با سریال‌های تلویزیونی همانندش بسیار خاطره داریم اتمسفری آشنا را برای ما پدید می‌آورد و تا حدی صمیمیت برای ما ایجاد می‌کند. همراه شدن با کبوتر و مشاهده‌ی عشقی دیگر موازی با عشق شخصیت‌های اصلی و تراژدی‌شان ما را بیشتر درگیر فیلم می‌کند و باعث می‌شود با همراهی کردن کبوتر خود را منفعل ندانیم. اما نقطه‌ی قوت فیلم آن جا است که دختر پیر شده است و این پیر شدن مستقیما برای مخاطب نمایش داده می‌شود و نه به صورت تلاشی استعاره‌ای. دختر واقعا پیر می‌شود.

پس از راز پیجامه بابا، عقل سرخ، خولانه وه، خرچنگ و هبوب این بار نوبت بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر است که بدرخشد و توجه ها را به انیمیشن آشکارا رو به رشد ایران جلب نماید.

بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر را در ودیو ببینید.