به بهانه هشتگ #بابا_میدونه برای دخترم جانان

به بهانه هشتگ #بابا_میدونه برای دخترم جانان
دخترم که به سن بلوغ رسید و ارتباطش با پسرها شروع شد، بهش میگم:دخترم ای...