چگونه صاحب «مغز» شدیم؟

به راستی در مسیر طولانی فرگشت، مغز ما از کجا آمده است؟

خاستگاه اصلی مغز ما به میلیون‏ها سال پیش و یک «تک‌‍سلولی ساده» باز می‏گردد:

4.3 میلیارد سال پیش: باکتری‏ها کانال‏های یونی و غشای پروتئینی را ایجاد کردند که جریان یون‏ها را کنترل می‏کند و این امر راه را برای فرگشتِ عصب‏ها باز کرد.

2 میلیارد سال پیش: سلول‏های یوکاریوتی توانایی ایجاد سیگنال‏های الکتریکی را بدست آوردند.

600 میلیون سال پیش: در اسفنج‏ها و شانه داران Comb Jellies ویژگی‏های بیشتری شکل گرفت که در سیستم‏های عصبی امروزی مشاهده می‏شود.
شانه داران یکی از اولین شبکه‏ های نورونی را شکل دادند.
اسفنج‏ها تجمعات پروتئینی را در خود ایجاد کردند که در سیناپس‏های امروزی نیز شاهدش هستیم.

550 میلیون سال پیش: در کرم‏های پهن Flatworms طناب عصبی متقارن و همچنین سلول‏های حساس به نور (چشم‌های آینده!) ایجاد شد که به نوبه خود موجب پدیدآییِ ماهیانِ اولیه با مغزهای پیچیده‏‌ای شد که سیستم عصبی آن‏ها در ساختار طنابی شکل نخاعی محافظت شده قرار داشت.

350 میلیون سال پیش: در دوزیستان مغزِ پیشینِ نسبتاً پیچیده‏‌ای شکل گرفت.

200 میلیون سال پیش: پستانداران وارد صحنه شدند و مغزِ پیشین آن‏ها به صورت روزافزونی توسعه یافت.

100 تا 200 هزار سال پیش: انسان‏های مدرن امروزی (Homosapiens) پا به عرصه گذاشتند، با مغزی کاملا پیچیده و توانایی‏ استدلال.

تبریک! حالا شما صاحب یک مغز هستید!
دواین گودوین و جورج چام (Scientific American - 2014)
منبع: کانال تلگرامی @iran_evolution