ریشه‌یابی رفتار جنسی انسان‌ها

«کریستوفر رایان» با شوخ‌طبعی تمام سخنرانی‌اش را با این ادعا آغاز می‌کند که: «از نظر رفتار و اعمال جنسی، ما شاخه‌ی جدا‌شده‌ای از نسل میمون‌ها نیستیم؛ ما خودمان نوع خاصی از میمون‌ها هستیم! نسبت شباهت و نزدیکی ما به شامپانزه و بونوبو بیشتر از شباهت آن دو به اورانگوتان، گوریل و سایر میمون‌سانان است...»
اما این‌که ما چه نوع خاصی از میمون‌ها هستیم، پرسشی است که زوج محقق سال‌هاست که روی آن کار می‌کنند.

ما می‌دانیم که انسان‌ها از ۲۰۰ هزار سال پیش فیزیک بدنیِ کنونی را کسب کرده‌اند و در ضمن می‌دانیم که فقط از حدود ۱۰ هزار سال پیش بود که بخشی از بشر در یک نقطه ماندگار شد و از طریق کشاورزی به تولید بیشتری دست یافت.

دکتر رایان قبل از هر چیز توجه حضار را به این واقعیت جلب می‌کند که پس از مطرح شدن نظریه‌ی تکامل داروین، همواره یک شیوه روایت درباره رقابت زنان و مردان شکل گرفته است.
اعتقاد محافل علمی این بود که زنان و مردان در یک جدال دائم به سر می‌برند و این‌که مردان از بدو تاریخ طبیعی بشر، زنان را با غذا و پرستیژ و تهیه مکانی برای زندگی، وا‌می‌داشتند که در یک تعهد جنسی قرار بگیرند و به آن‌ها وفادار باشند.
ثابت شده است که این نوع تفسیر از زندگی اجتماعی اجداد اولیه به دلایل مختلف نادرست است.

در زندگی بشر اولیه پیش از اختراع کشاورزی، در قبیله‌های کوچ‌نشین و در یک سیستم «عدالت اجباری» رفتار جنسی زنان و مردان محدود به یک جمع دونفره نمی‌شد. البته این بدان معنا نیست که با هر فرد غریبه‌ای رابطه جنسی داشته‌ایم!
انسان‌ها و اورانگوتان‌ها تنها حیوانات میمون‌سان هستند که از روبه‌رو جماع می‌کنند. این دو موجود تنها میمون‌هایی هستند که کیسه نگهداری تخمشان با فاصله از بدن‌شان قرار دارد.
سخنران به این مثال بسنده می‌کند که داشتن کیسهِ تخم بیرون از بدن، شبیه داشتن یخچال پر از آبجوی خنک است و طبیعتاً همیشه آماده نوشیدن است و به این مفهوم که مردان همیشه برای یک رابطه جنسی آماده‌اند.
آمادگی و تنوع روابط جنسی که به‌راحتی می‌شود در میمون‌های شبیه انسان نیز یافت.

داروین همان‌طور که به اعضای تناسلی شامپانزه ماده خیره می‌شد نمی‌توانست از مرز اندیشه‌های سنتی عبور کند و پیگیری نماید که هر شامپانزه ماده در هر ساعت بین ۱ تا ۴ بار و بیش از ده آمیزش جنسی با شامپانزه‌های مختلف درون گروه خود دارد. در حال حاضر می‌دانیم که دفعات سکس انسان‌ها برای یک تولیدمثل ۱۰۰۰ بار است و بونوبوهای ماده، در ۹۰ درصد دوران قاعدگی ماهانه، قادر به فعالیت جنسی هستند.

دکتر رایان غالباً مجبور می‌شود به این پرسش و ابهام پاسخ دهد که آیا دیدگاه‌هایش، ترویج و تشویق رابطه آزاد جنسی را مدنظر قرار داده است؟
وی درحالی‌که باز هم با شوخ‌طبعی از یک مثال طبیعی بهره می‌گیرد، می‌افزاید: «اگر بگوییم انسان‌ها به‌طور غریزی گوشت‌خوار بوده‌اند آیا بدین مفهوم است که گیاهخواری انسان‌های معاصر بد و غلط است؟»
نشانه‌های باستان‌شناسی و تحقیقات اجتماعی با استاندارد سنتیِ تعهد جنسی دو نفر به هم هماهنگی ندارد و جوامع بسیاری وجود دارند که از سیستم زن‌وشوهری (کلوپ جنسی دونفره) بهره نمی‌گیرند.

جوامعی هستند که فرزندان، چندین پدر دارند و جوامعی هم هستند که سکس هیچ رابطه‌ای با شرم و گناه ندارد.

تنها امید سخنران این است که به مخاطبانش بگوید: «همواره تضاد و تناقض بین احساسی است که ما داریم و احساسی که به ما توصیه شده داشته باشیم.»

به نظر این زوج محقق؛ «کریستوفر رایان» و «سیسیلدا جتا»، هدف اصلی این است که مردان از خودشان بپرسند چرا یک حق بی‌چون‌وچرا برای خود قائل هستند که رفتار جنسی زنان را مطابق ارزش‌های خود کنترل کنند؟


جنگ اصلی و واقعی باید با ارزش‌های سنتی باشد که نیاز و امیال انسان‌ها را به تملک خصوصی درمی‌آورد.

به عبارت دیگر مردان از مریخ نیامده‌اند و زنان از ونوس.
حقیقت این است که هم زنان و هم مردان از آفریقا آمده‌اند!

منبع: مجله مرد روز
ویرایش: فرهاد