«هنر» خداست!

آلخاندرو خودوروفسکی :

معنا و مفهوم فیلم‌های من در طی زمان برایم عوض نمی‌شوند، چون من اصلاً به آن‌ها معنای خاصی نمی‌بخشم. آن‌ها رساله‌های سیاسی یا مذهبی نیستند، آن‌ها «هنر»ند!...

و هنر مانند «خدا»ست: غیر قابل تصورتر از هرچیزی که فکرش را بکنید!

فیلم‌های من همچون لکه‌های ابر در آسمان‌اند؛ هر لحظه شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند.

منبع : مصاحبه 2016

  • صحبت های ضد هالیوود آلخاندرو خودروفسکی
https://www.aparat.com/v/Tr2Ww