شیطان میمون‌ها؛ اهریمن پانداها و یک پرسش از شما

♣ بخش‌هایی از یک کتاب و یکی دو پرسش از سر کنجکاوی:

... بسیاری از حیوانات، از جمله همه‌ی گونه‌های میمون‌ها، زبان صوتی دارند.
مثلا میمون‌های سبز از انواع پیام‌ها برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند.
جانورشناسان نوعی پیام را شناسایی کرده‌اند که می‌گوید: «مواظب باش! عقاب!»
پیام اندک متفاوت دیگری می‌گوید: «مواظب باش! شیر!»
هنگامی که محققان صدای ضبط شده‌ی پیام اول را برای گروهی از میمون‌ها پخش کردند، آن‌ها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشت‌زده به بالا نگاه کردند و وقتی که صدای پیام ضبط شده‌ی دوم را شنیدند با سرعت به بالای درخت‌ها پناه بردند...
(ص 48 ، انسان خردمند، یووال نوح هراری/ نیک گرگین)
... در دروغ چیز خاصی نیست.
میمون‌های سبز و شامپانزه‌ها هم می‌توانند دروغ بگویند.
مثلاً میمون سبزی دیده شده است که فریاد می‌زند: «مواظب باش! شیر آنجاست!» بی آن که شیری آن اطراف باشد. این هشدار به راحتی میمونی را که تازه موزی پیدا کرده بود ترساند و فراری داد و دروغگو را به حال خود گذاشت تا بتواند موز را بدزدد!
(ص 62-61، همان)
دروغگوی کثیف!
دروغگوی کثیف!


پانداها که جزو لوس‌ترین و تنبل‌ترین موجودات کره‌ی زمین هستند، گاهی برای جلب توجه بیشتر، به دروغ وانمود می‌کنند باردارند!

همچنین در شامپانزه‌ها قتل‌های سازماندهی‌شده دیده شده است. به این ترتیب که ناگهان سه چهار شامپانزه به دلایلی نامعلوم به یکی از افراد هم‌گروه خود با سنگ و چماق حمله می‌کنند و او را از پا درمی‌آورند، و این کاملاً مستقل از درگیری‌های معمول از جمله بر سرِ به دست آوردن مقامِ «نر آلفا» است.

دروغ نگویید!
دزدی نکنید!
قتل نکنید!

پرسشی که کنجکاوی مرا برانگیخته این است که آیا شیطان شامپانزه‌ها هم به دلیل سجده نکردن بر شامپانزه‌ی نخستین از بهشت شامپانزه‌ها اخراج شد که امروز دست به کارِ وسوسه‌گری و خنّاسی در ذهن و دل شامپانزه‌هاست؟
آیا او نیز با خود سوگند خورده است که دوزخ شامپانزه‌ها را از آن‌ها پر کند؟
نظرتان در مورد اهریمن پانداها چیست؟

قتل‌های سازمان‌دهی‌شده!
قتل‌های سازمان‌دهی‌شده!


http://vrgl.ir/ATdC4