نمی‌خوام بچه‌دار بشم، اشکالش چیه؟!

نمی‌خوام بچه‌دار بشم، اشکالش چیه؟!
مردان می‌توانسته‌اند زن را در اسارت نگه بدارند، زیرا اگر زن به زادن بچ...