مثل پیتزای بدون پنیر

میدونی زندگی بدون عشق چجوریه؟

مثل یه بدنه بدون روحه

مثل آسمونه بی خورشیده

مثل یه حوض بدون ماهی

مثل یه تابستون گرم بدون بستنی

مثل یه زمستون بدون بارونه

مثل پیتزای بدون پنیره

نه اینا برای توصیفش کمه

اصلا میدونی،

زندگی بدون عشق شبیه یه خونه‌ی بدون سقفه

ولی خونه‌‌ای که سقف نداره، خونه نیست

زندگی بدون عشق که زندگی نیست...

#سارا_نوشت