صندلی و انعکاس نفت

صندلی ساخته شده با شیشه‌های رنگی آنچه دیزاینر برزیلی بدان اندیشیده فراتر از کانسپت اشاره به جنبش‌های نوین و مدرنیسم دیزاین با خلق و خوی هوشیار و فرم‌های به نهایت ساده شده و حرکت دیزاین به سمت و سوی یک قطعه معاصر است. شیشه‌های رنگارنگ قصد دارند تا نمایی نرم و شبیه به اثرات نفت و روغن را شبیه سازی کنند. نوعی از زیبایی شناسی نوین.

Designer: artur de menezes, Model: oil chair