ممفیس تا امروز

در دیزاین این مبلمان، دیزاینر از طراحان ممفیس به خاطر انتخاب رنگ‌های جسورانه و غیر منتظره الهام گرفته‌ است. گروه ممفیس که در اوایل 1980 در پی احیای طراحی رادیکالی بودند، ممفیس متضمن موضوعاتی بود که سوتساس (بنیانگذار) آن ها را تجربه کرده بود و دارای ویژگیهایی همانند: رنگ های روشن، موتف های پر زرق و برق و مواد ارزان همانند ورقه های پلاستیکی بود. از جمله این مواد که سوتاس در اجرای طرح‌های خود به کار گرفت فایبرگلس بود که به واسطه آن نوعی بهم پیوستگی و انبوهی را در دیزاین فرم داد به نام ممفیس.

تصویر: همکاری شرکت مبلمان مدرن گاس با پارچه ضخیم و بافته لوم: این ترکیب نقطه مشترک و هماهنگی بین متریال، بافت، رنگ، دیزاین و ساختار مبلمان در یک محصول نهایی است.