معماری اصلاح شده MVC برای وب اپلیکیشن های بزرگ

معماری اصلاح شده MVC برای وب اپلیکیشن های بزرگ
تو این مقاله توضیح میدم چطوری یک وب اپلیکیشن توسعه پذیر بنویسید. چطوری...