آنچه روس‌ها در برلین انجام دادند!


[بازنشر؛ نویسنده ناشناس] تجاوز و سواستفاده جنسی تقریبا در تمام جنگ‌های شناخته شده در طول تاریخ اتفاق افتاده است. اما یکی از گسترده‌ترین و وحشتناک‌ترین تجاوزات تاریخ، در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم و پس از اِشغال برلین توسط سربازان ارتش شوروی صورت گرفت.

سرباز، اکنون تو دیگر در خاک آلمان هستی! ساعتِ انتقام فرا رسیده! به یاد بیاور روزی که آلمان‌ها در خاک روسیه هموطنانت را به رگبار بستند! با مجازات زنان و دخترانشان پاسخ جنایاتشان را بدهید و از کمونیسم و استالین دفاع کنید!

اینها بخشی از گفته‌های فرماندهان ارشد ارتش سرخ شوروی به بیش از 80 هزار سرباز روسی بود که در نبرد ویستولا پیروز شده و اکنون آماده ورود به برلین بودند. گفته شده فرماندهان ارتش این جملات را جهت تقویت روحیه سربازان روس، از استالین نقل قول میکردند و یا در برگه‌هایی نوشته و بین سربازان پخش مینمودند.

هرچه که بود سربازان شوروی در برلین جنایاتی مرتکب شدند که قلم تاریخ از نگارش آن به لرزه می‌افتد و بسیاری آنرا بعنوان لکه ننگی بر پیشانی ارتش سرخ میدانند.

آنان که ارتش سرخ شوروی را ناجی مردم اروپا، از دست فاشیسم میدانند آمار این تجاوزات را صدهزار نفر برآورد میکنند و آنان که غبار این رنج‌ها برقامتشان نشسته و این صحنه‌ها را به چشم دیده‌اند مینویسند که تجاوزات سربازان روس نه یک روز و یک هفته و یک ماه، بلکه در تمام مدت اشغال برلین ادامه داشت و حدود دو میلیون زن و دختر مکررا مورد تجاوز قرار گرفتند!

ولادیمیر گلفاند، ستوان جوانی که در ارتش شوروی خدمت میکرد علیرغم ممنوعیت نگارش خاطرات در طول جنگ، مشاهدات خود را در دفترچه‌ای به ثبت میرساند. او به صراحت شرح میدهد که چگونه 24نفر از رفقایش به یک دختر جوان آلمانی تجاوز گروهی کرده‌اند! ولادیمیر که تماشاگر این صحنه بود مینویسد که دخترک با التماس از او تقاضای کمک میکرد! تقاضایی که هیچگاه پاسخ داده نشد!

هزاران زن و دختر آلمانی برای خلاصی از روزها و شب‌های پُروحشت برلین و تجاوزات مکرر روس‌ها، خودکشی کردند.

کورنلیوس رایان مینویسد: به زنان گفته شد در کلیساها پناه بگیرند. اما مگر روس‌ها به کلیسا اعتقاد داشتند! تمامی آن زنان در کلیسا، با صلیبی در دست در حالیکه فرزندانشان را از ترسِ زیاد در آغوش میفشردند، مورد تجاوز روس‌ها قرار گرفتند! حتی دختران 9 ساله! حتی زنان 80 ساله! این فقط یک تجاوز نبود! این نقشه‌ای بود برای له کردن غرور ملتی که روزی داعیه برتری بر جهان داشتند.


منابع

خاطرات یک زن در برلین: هشت هفته در سیاهی، گردآوری مارتا هیلرز

آخرین نبرد، کورنلیوس رایان

تجاوز در برلین، لیزا اسلیتر