تجربه تحصیل در یکی از نادرترین رشته های کشور(ایمنی و بازرسی فنی)

تجربه تحصیل در یکی از نادرترین رشته های کشور(ایمنی و بازرسی فنی)
تجربه ای از دانشجو بودن در یک رشته مرتبط با صنایع نفت وگاز و فولاد رشت...