مهاجرت از جاوا اسکریپت به تایپ اسکریپت در سال 99 ( قسمت اول )

مهاجرت از جاوا اسکریپت به تایپ اسکریپت در سال 99 ( قسمت اول )
تلاش کردم با نگارش روان، تجربیات خودمو برای مهاجرت از جاوا اسکریپت به...