در مسیر رویا

غمارو بسپار بهش قول میده ببرجایی که دست هیچ بشری بهش نرسه قولاش قوله تجربه کردم(:
غمارو بسپار بهش قول میده ببرجایی که دست هیچ بشری بهش نرسه قولاش قوله تجربه کردم(:در رویا و توهماتی زندگی میکنیم

که باورشان نداریم

گاهی اوقات تلخی ها ته نشین گوی زندگی که میشوند صدای عمیق نفست توی هوا میپیچد و اکو میدهد

هر لحظه بهت هشدار میده تموم شد دیدی تموم، تموم شد...

ببین غما رفتن گوش کن

میشنوی؟!

بی عرضه گی مثل یک ژن منتقل میشه

نه نه!!!

سوتفاهم نشه مقصر ضعف هات خودت نیستی اما اگر باقی بمونن و رشد کنن خودت میشی مقصر بی عرضه گی خودت و دیگه نمیشه بندازی گردن ژن!

امکان هر چیزی در این دنیا وجود داره

مبارزه کن!

قوی باش!!!

دوکلمه‌س ولی کلی موفقیت پشتشه

قبول داری؟!

حرف از موفقیت شد

اوم..بیا همه حس موفقیتت با تمام هستی شریک شو

(قشنگترین انرژی /بعد/ از درس خوندن،شنیدین صدای مامان بزرگ و بابا بزرگه

(قشنگترین انرژی /بعد/از درس خوندن،شنیدین صدای مامان بزرگ و بابا بزرگهدای مامان بزرگ و بابا بزرگه

همین الان کشفش کردم دوساعت فیزیک خوندن و شنیدن قشنگترین صداهای دنیا)


زمستونی که بهارع...!