سه،مَنغروب جمعه،جنوب
غروب جمعه،جنوب


زندگی جاده‌ی تنهایی هاست

یه وقتایی حوصلتو داره،یه وقتایی حتی ریخت دیدنت رو هم نداره

اشکال نداره،فدا سرت،درست میشه

چرا غصه میخوره؟!

اسمش که روشه میگه(زندگی)

زندگی همیشه گل و بلبل نیست،اما همیشه هم غم و غصه نیست

یاد گرفتیم توی قدر مطلق خروجیمون همیشه مثبته

این همون زندگیه

خروجی تو منفی شد؟!

فدا چشات یه به توان دو بزن

زندگی معادله‌س، سخت و پیچیده!

اما درون تو پر از سلول عشق معادله‌س

زندگی قشنگه تو بخند حداقل وانمود کن که میخندی زندگی به وانمود کردناش قشنگه وانمود لبخند حال ایرانت رو خوب میکنه
زمستونی ک بهارع...!